Home»KASHMIR»KARGIL

KARGIL

Duration: 12 Nights / 13 Days

Destination Covered: Leh - Tingmosgang - Lamayuru - Kargil - Zanskar – Rangdum - Padum -Leh

Duration: 8 Nights / 9 Days

Destination Covered: Leh – Shey – Thiksey – Hemis – Lamayuru – Likir – Alchi – Kargil – Srinagar