Home»RAJASTHAN»KHIMSAR

KHIMSAR

Duration: 14 Nights / 15 Days

Destination Covered: Delhi - Agra - Jaipur - Samode - Mandawa - Khimsar - Jaisalmer - Jodhpur - Udaipur - Delhi

Duration: 16 Nights / 17 Days

Destination Covered: Delhi - Samode - Nawalgarh - Mandawa - Bikaner - Jaisalmer - Jodhpur - Ghanerao - Ranakpur - Udaipur - Deogarh - Jaipur - Kanota - Agra - Delhi